ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

Ojciec protodiakon Aleksander Łysynkiewicz urodzony w Zagorsku w 1965 r. w rodzinie o. prot. Józefa i Ludmiły. Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne. Od 1986 r. niesie posługę w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku w charakterze psalmisty, a później dyrygenta – psalmisty. Święcenia diakońskie otrzymał 12 listopada 1995 r. z rąk abp. białostockiego i gdańskiego Sawy.

Od 1988 r., przez dwadzieścia lat, był dyrygentem katedralnego chóru młodzieżowego. Od 2008 r. prowadzi chór katedralny.