ks. protodiakon Bazyli Dubec

Ojciec protodiakon Bazyli Dubec urodził się w 1955 r. w Lubinie (woj. dolnośląskie). W latach 1977 – 1980 był dyrygentem – psalmistą w katedrze Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, następnie dyrygował chórami w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi i parafii św. proroka Eliasza w Białymstoku (Dojlidy). Od 1982 r. pełnił funkcję dyrygenta w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Święcenia diakońskie przyjął 1 października 1989 r. z rąk biskupa przemyskiego i nowosądeckiego Adama. Od 1992 r. ponownie przyjęty do diecezji białostocko-gdańskiej na stanowisko dyrygenta – psalmisty parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Chór katedralny prowadził do 2008 r.