ks. protodiakon Marek Kiryluk

Ojciec protodiakon Marek Kiryluk urodził się w 1948 r. w Białej k. Człuchowa (obecne woj. pomorskie) w rodzinie Włodzimierza i Marii z d. Olszewska. W 1967 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1975 r. 2-letni kurs przygotowawczy na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Od 1967 r. był psalmistą i katechetą w parafii w Zabłociu. Po odbyciu w latach 1968-69 zasadniczej służby wojskowej, 15 lipca 1970 r. wstąpił w związek małżeński z Walentyną Korneluk.

Święcenia diakońskie otrzymał 16 sierpnia 1970 r. z rąk śp. metropolity Bazylego. Z dniem 7 października 1970 r. biskup białostocko-gdański Nikanor mianował go protodiakonem katedry św. Mikołaja w Białymstoku. Tę posługę pełni do dziś. W latach 1971-1979 pełnił funkcję referenta Kancelarii Biskupiej, a w latach 1995-2001 psalmisty–protodiakona w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. W 1999 r. został nagrodzony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Znajdował się w składzie delegacji zagranicznych naszej Cerkwi podczas wielu oficjalnych wizyt hierarchii, podczas których otrzymał m.in. Krzyż Strażnika Grobu Pańskiego oraz Krzyż św. Apostoła Marka.

Za posługę wielokrotnie nagradzany, m.in.:

  • godnością protodiakona (1972 r.)
  • kamiławką (1974 r.)
  • Orderami świętej, Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia.
  • Orderem świętych Braci Cyryla i Metodego (2008 r.)