ks. mitroforny prot. Bazyli Kalinowski

Ojciec Bazyli Kalinowski urodził się w 1937 r. w Klejnikach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Przez prawie trzydzieści lat uczył śpiewu cerkiewnego i był dyrygentem chóru parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. W 1962 r. wstąpił w związek małżeński z Zinaidą Bogacewicz. Święcenia diakońskie i kapłańskie przyjął w maju 1990 r. z rąk JE metropolity Bazylego w katedrze św. rów. ap. Marii Magdaleny w Warszawie. W styczniu 1992 r. wyjechał do USA i został proboszczem cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności w West Sacramento (Kalifornia). Od 1996 r. był proboszczem parafii Chrystusa Zbawiciela w San Francisco. Po przejściu na emeryturę w 2010 r. powrócił do Polski i został rezydentem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.