ks. mgr inż. Piotr Makal

Ojciec Piotr Makal urodził się w 1983 r. w Warszawie. Od najmłodszych lat przysługiwał w parafii monasterskiej w Supraślu. Pełnił także w latach 1998 – 1999 służbę subdiakońską przy JE Biskupie Supraskim Jakubie.

W 2002 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, które ukończył z tytułem magistra inżyniera.

W 2008 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Konachowicz. W tym samym roku rozpoczął studia licencjackie w trybie zaocznym w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył broniąc pracę dyplomową pt. „Święto Zmartwychwstania Pańskiego w tradycji liturgicznej Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego”. Pracował jako nauczyciel informatyki i katecheta.

Święcenia diakońskie otrzymał z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba 4 października 2015 r., a święcenia kapłańskie 11 sierpnia 2019 r. Od 2020 r. jest wikariuszem w parafii katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.