ks. prot. mgr Andrzej Sacharczuk

Ojciec Andrzej Sacharczuk urodził się w 1969 r. w Białymstoku. Święcenia diakońskie otrzymał 27 września 1997 r. z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. Dzień później przyjął święcenia kapłańskie. Z dniem 1 października 1997 r. mianowany wikariuszem parafii św. Eliasza w Białymstoku (Dojlidy) oraz kapelanem sióstr Żeńskiego Monasteru Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy. Od 15 lutego 1999 r. jest wikariuszem parafii katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Od 1 stycznia 2022 r. pełni także funkcję sekretarza Kancelarii Arcybiskupiej.