ks. prot. Jan Fiedorczuk

Ojciec Jan Fiedorczuk urodził się w 1959 r. w Białymstoku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Ireną Jakubowską otrzymał 25 listopada 1984 r. święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, a tydzień później – święcenia kapłańskie. Pierwszą posługę o. Jan pełnił jako wikariusz w parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Następnie przez niespełna rok był wikariuszem w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1986–91 pełnił funkcję proboszcza parafii św. św. Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej. Od 1991 r. ponownie był wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, a od 1999 r. został mianowany jej proboszczem. Od 2007 r. jest proboszczem parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku.

Ojciec Jan był wielokrotnie nagradzany: w 1998 r. krzyżem z ozdobami, a w 2009 r. prawem noszenia mitry. Od 2001 r. jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.