ks. prot. mgr Mikołaj Podolec

Ojciec Mikołaj Podolec urodził się w 1956 r. w Żukach. Ukończył ChAT w Warszawie, a w 1983 r. dostąpił święceń diakońskich, a następnie kapłańskich (6 listopada) z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. Od 1981 r. o. Mikołaj pełnił funkcję referenta w Kancelarii Arcybiskupiej diecezji białostocko-gdańskiej, a od 1983 r. nadetatowego wikariusza w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W 1991 r. został mianowany sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej i funkcję tę pełnił do 2021 r., gdy odszedł na zasłużoną emeryturę. W roku 1991 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Anny w Kruszynianach, a w 1995 r. był przez krótki czas proboszczem parafii św. Pantelejmona w Zaściankach. Od 1995 r. jest pełnoetatowym wikariuszem parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku.