5-12 maja

Niedziela paschy – 5 maja
pascha. zmartwychwstanie chrystusa
00:00 jutrznia paschalna i Boska Liturgia
oświęcenie pokarmów bezpośrednio po liturgii
14:00 Wielka Paschalna Wieczernia
poniedziałek paschy – 6 maja
św. wielkiego męczennika jerzego
8:00 jutrznia paschalna
9:00 Boska Liturgia
16:30 molebień w intencji maturzystów
17:00 paschalna wieczernia
wtorek paschy – 7 maja
8:00 Boska Liturgia
17:00 paschalna wieczernia
środa paschy – 8 maja
św. apostoła i ewangelisty marka
8:00 Boska Liturgia
17:00 paschalna wieczernia
Czwartek paschy – 9 maja
8:00 Boska Liturgia
17:00 paschalna wieczernia
piątek paschy – 10 maja
Ikony Bogarodzicy „Życiodajne Źródło” (Żywonosnyj Istocznik)
8:00 Boska Liturgia i oświęcenie wody
17:00 paschalna wieczernia
sobota paschy – 11 maja
8:00 Boska Liturgia i rozdanie artosu
17:00 całonocne czuwanie i spowiedź
Niedziela antypaschy – 12 maja
7:30 Boska Liturgia
9:00 Boska Liturgia w języku polskim (dolna cerkiew św. Serafima z Sarowa)
10:00 Boska Liturgia
17:00 akatyst ku czci Zmartwychwstania Pańskiego