Apostoła Jakuba – dzień imienin arcybiskupa Jakuba

5 listopada Cerkiew wspomina św. ap. Jakuba, brata Pańskiego. W tym dniu w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku była sprawowana Boska Liturgia św. Jakuba. Przewodniczył jej JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, w asyście duchowieństwa diecezji oraz w obecności licznie zgromadzonych wiernych i przybyłych gości.

Homilię wygłosił o. prot. Piotr Fiedoruk z parafii św. wlk. męcz. Pantelejmona. Nawiązując do przeczytanego fragmentu Ewangelii (Łk 16,19-31) kaznodzieja podkreślił, że ani bogactwo nie jest przeszkodą w zbawieniu, ani ubóstwo nie gwarantuje osiągnięcia raju. Duchowny wspomniał także o osobie św. Jakuba i jego apostolskim liście.

Po zakończeniu liturgii abp Jakub podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i podkreślił wyjątkowość tego nabożeństwa. Wysłuchane teksty modlitw były bowiem czytane także w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i niejako przeniosły współczesnych wiernych do czasów apostolskich.

Ponieważ apostoł Jakub jest niebiańskim patronem naszego Władyki, po nabożeństwie zgromadzeni duchowni, przedstawiciele władz i instytucji oraz wierni złożyli Arcybiskupowi życzenia imieninowe.

fot.: Aleksander Wasyluk

Boska Liturgia apostoła Jakuba, brata Pańskiego


Najnowsze wpisy

Kategorie treści

Odwiedź nas